TA Langt logo.jpg

Kære medlemmer

Foråret er så småt kommet om end med masser af regn.

Men temperaturen er stigende og vejene er uden salt, så bilerne kan komme ud af garagerne og ud på vejene, så vi kan høre V8’ernes torden.

 

Som vi har oplyst jer om, at vi overgået til det nye system Klubmodul.

I skulle gerne have modtaget en mail vedrørende kontingentbetaling.

Vores næstformand og IT-ansvarlige Benny har stået for overgangen til det nye system, så han har lavet et kæmpe arbejde for klubben i den sammenhæng, hvilket vi alle sætter meget stort pris på.

Klubmodul gør, at Bestyrelsen kan sende mails og SMS’er ud til medlemmerne ved de kommende arrangementer mm. Endvidere giver dette en lettelse for vores kasserer John i forbindelse med regnskabet.

Hertil kommer en fælles kalender for FDA-klubberne til styring/koordination af eksempelvis arrangementer og træf. 

 

Når man logger ind på www.transamclub.dk kommer man automatisk ind på den nye hjemmeside på Klub-modul. Husk løbende at tjekke her, og vores side på Facebook – både den åbne side og VIP siden (som kun er for betalende medlemmer), så I får de sidste opdateringer. 

Den officielle adresse på TACD’s side er nu: https://transamclub.klub-modul.dk

Har I problemer med at komme ind på Klub-modul, skal I kontakte Benny. For at komme ind på VIP siden på Facebook kræves, at man er godkendt som betalende medlem. Kasserer John og formand Bo giver tilladelse til at komme ind på FB-siden.

Vi lægger det meste ud på Facebook, men TACD’s side på Klubmodul har mange faciliteter, så brug også den. Den fulde adgang til klubben kræver naturligvis, at kontingentet er betalt og registreret. Mailadresser og mobilnummer fremgår af siden.

ARRANGEMENTER

Bestyrelsen er blevet enige om at følgende arrangementer afholdes:

  • Forårsmønstringen/Bandit Run afholdes i år den sidste weekend i maj – den 25-26. maj 2024. Træffet kommer til at foregå i det midtjyske og vestjyske, som en spændende oplevelsestur, men mere herom senere på klubbens VIP-side på Facebook.
  • Viking Run, som afholdes fra torsdag den 1. august til og med søndag den 4. august 2024. Klubben får som sædvanlig en egen plads.
  • Vi deltager i Classic Car Festival 2024 søndag den 11. august 2024, kl. 10.00-16.00 i Sorgenfri Slotshave med en masse fine klassiske biler. Husk tilmelding på www.classiccarhouse.dk
  • Klubbens Generalforsamling og Efterårsmønstringen afholdes i efteråret 2024 – nærmere herom senere.

 

Her ud over deltager klubben i diverse træf rundt omkring i landet, så hold øje med klubbens side på Klubmodul og på FB.

 

Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage i så mange træf som muligt i løbet af året.

På generalforsamlingen blev der fremsat ønske om flere cruising-ture i løbet af året. Som nævnt ovenfor giver det nye Klubmodul mulighed for at sende mails og SMS’er ud, så der er mulighed for at bestyrelsen mere spontant kan foreslå cruising-ture i løbet af året. 

 

Vi deltog i FDA-generalforsamlingen lørdag den 27. januar 2024, som blev afholdt hos Roskilde ABC. FDA-kortene var ikke printet, men på Klubmodul kan man downloade sit kort. Bruger man Klubmodul appen, kan man se sit FDA kort på mobilen ved at trykke på det lille medlemskortikon i toppen af skærmbilledet.

 

Vi vil endnu en gang opfordre jer alle til at komme med forslag til fremtidige træf i TACD’s regi.

 

Stort VELKOMMEN til alle nye medlemmer, som vi ser frem til at møde til vores arrangementer og på træfpladserne.

 

KONTINGENT 

Som nævnt ovenfor skulle I have modtaget en mail via Klubmodul omkring betaling af kontingent.

Dette kræver naturligvis, at vi har den korrekte mailadresse. 

Kontingentet betales således over Klubmodul. Såfremt nogen skulle have problemer med betalingen på denne måde, kan de kontakte vores IT-ansvarlige/næstformand Benny. Kontaktoplysninger fremgår på forsiden af hjemmesiden: www.transamclub.dk.

 

Kontingentet for 2024 er uændret 350.- kr. 

 

De medlemmer, som har meldt sig ind i sidste kvartal 2023, har samtidig betalt for 2024.

 

Har vi ikke modtaget din betaling den 1. maj 2024, slettes dit medlemskab, og det kræver så ny indmeldelse og betaling, som ved ny indmeldelse er 500 kr.

 

Vi glæder os til den nye sæson, og håber, at se så mange af jer og jeres biler både til vores egne træf og til diverse træf ude i landet.
Bedste hilsner fra

Bestyrelsen
Trans Am Club Denmark
https://transamclub.dk/
Hold i dag

Instagram